Home>Koelhuispanelen > Officiële certificaten en keurmerken

Officiële certificaten en keurmerken

Officiële certificaten en keurmerken

Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001ISO 9001 is de certificatie van het kwaliteitsmanagement van een bedrijf waarmee bevestigd wordt dat het bedrijf een gestructureerde organisatie heeft opgebouwd waarin alle essentiële processen en werkstappen beschreven zijn om een constante productkwaliteit en hoge klanttevredenheid te garanderen.
 

Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001De ISO 14001 is een internationaal erkende norm voor milieumanagementsystemen die geldt voor alle bedrijven. De norm baseert zich op de PDCA-cyclus van continue verbetering. De norm biedt een systematisch kader voor de integratie van milieumanagementpraktijken in bedrijven. Daarbij worden milieubeschermingsmaatregeln vooropgesteld waarmee onnodige vervuiling wordt voorkomen, afval wordt geminimaliseerd en het verbruik van energie en natuurlijke bronnen wordt gereduceerd.
 

Energiemanagementsysteem volgens ISO 50001De NEN-EN-ISO 50001 is een vrijwillige internationale norm voor alle kleine en grote bedrijven van alle bedrijfstakken en bevordert het optimale energieverbruik bij processen en de implementatie van een efficiënt energiemanagement. De norm baseert zich op de NEN-EN-ISO 14001 voor milieumanagementsystemen. Dit betekent dat bedrijven die al een gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 14001 hebben gemakkelijk aan de vereisten kunnen voldoen.

 

Werk- en gezondheidsbescherming volgens ISO 45001 of OHSAS 18001De ISO 45001 is een arbomanagementsysteem met het doel om het risico op verwondingen, ongevallen en werkgerelateerde ziekte in het bedrijf zichtbaar te beperken. Daarvoor moeten geschikte methodes en instrumenten op alle niveaus van een bedrijf worden geïmplementeerd en gebruikt. In de toekomst moeten niet alleen eigen medewerkers, maar ook andere personen die onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf werkzaam zijn beter worden beschermd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door de website en uw aanbiedingen te gebruiken en te blijven navigeren, aanvaardt u deze cookies. U kunt het gebruik van cookies in uw browserinstellingen wijzigen.
We gebruiken ook tracking-cookies van de trackingtool Google Analytics. Deze worden alleen ingesteld als u op de knop 'Accepteer cookies' klikt. Zolang u dat niet doet, kunt u de website en uw aanbiedingen gebruiken zonder dat de genoemde trackingtools worden geactiveerd. Verdere informatie is te vinden in ons privacybeleid.

© 2016 - Hoesch Bausysteme GmbH | Created by Bluesoft