Home>Imprint

Disclaimer

Hoesch Bausysteme GmbH

Hammerstraße 11
57223 Kreuztal
Germany

Phone: +49 (0)2732 599-1599
Fax: +49 (0)2732 599-1271

Management Board
Ulrich Reidenbach
Paul O'Gorman
Garrett Crowe
Thomas Heupel
André Krause
Michael Lamprecht

Hoofdkantoor: Kreuztal
Commercieel register: District court Siegen, HR B 7893
BTW nr. : DE 285 611 462

Op deze pagina vindt u een overzicht van informatie over Hoesch Bausysteme GmbH en juridische aantekeningen op onze website. Als u vragen heeft over Hoesch Bausysteme GmbH of suggesties over de structuur of inhoud van deze website, kunt u contact opnemen met:

Marketing Coordinator
Diana Bathe
Phone: +49 (0)2732 599-1599
Fax: +49 (0)2732 599-1271

Gegevensbescherming

Hoesch Bausysteme GmbH is verheugd over uw interesse in ons bedrijf en haar producten. Om uw verzoeken voor informatie volledig te kunnen voldoen, wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze informatie wordt op een volledig vrijwillige basis verstrekt. Als internationaal bedrijf heeft Hoesch Bausysteme GmbH wereldwijd een aantal websites. Alle informatie die u naar een van onze websites, ongeacht het land, kan elektronisch worden overgedragen naar een andere server voor een van deze sites, in een ander land. Daar kan deze informatie worden gebruikt, opgeslagen of verwerkt buiten het land waarin het is opgenomen. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van het land waarin de website wordt gebruikt. Kijk op de betreffende website voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming.

Analyse en Statestieken 

Zu Zwecken des Marketings und der Optimierung werden auf dieser Webseite Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens LeadForensics (http://www.leadforensics.com) verwendet. Der Hauptsitz von LeadForensics befindet sich in Communication House 26 York Street, London, W1U 6PZ Großbritannien. Lead Forensics ermittelt Details Ihrer Organisation inklusive Telefonnummer, Web-Adresse, SIC Code, eine Beschreibung des Unternehmens. Dabei zeigt Lead Forensics den tatsächlich zurückgelegten Verlauf Ihres Besuches dieser Webseite auf, inklusive sämtlicher Seiten, die durch Sie besucht und angeschaut wurden und wie lange Sie auf dieser Seite verbracht haben. Keinesfalls werden die Daten zur persönlichen Identifizierung eines individuellen Besuchers verwendet. Soweit IP-Adressen erhoben werden, werden diese unverzüglich nach Erhebung anonymisiert. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Lead Forensics die erhobenen Informationen nutzen, um Ihren Besuch der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie der Datenerhebung, -verarbeitung und –speicherung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch einen Klick auf folgenden Link widersprechen:

Wat doen wij met de gecollecteerde informatie ?
Wij gebruiken de infromatie voor verschillende doeleinden.

Het hoofddoel waarvoor deze informatie wordt gebruikt, is om u te voorzien van de website en onze producten en diensten (of beschikbaar via de website of offline). Ook gebruiken we de informatie voor: 

  • Interne recordhouding
  • Product- en dienstontwikkeling
  • Het verder ontwikkelen van onze website;
  • Het voldoen aan uw verzoeken en uw vragen en klachten beantwoorden;
  • Marktonderzoek;
  • Als u klant of ander contactpersoon van ons bent, bijwerken van onze informatie over ons contact met u op ons klantenservice management systeem; en
    Marketing onze eigen producten en diensten aan u. 

Marketing

Wij geven u graag informatie over Kingspan's producten en diensten, en andere informatie van Kingspan, die volgens ons interessant kan zijn. Wij kunnen u dergelijke informatie per post, e-mail en / of telefoon sturen, als u het ermee eens kan of kunnen, tenzij u ons heeft gevraagd dit niet te doen (zie hieronder).

Als u klant van ons bent of u eerder ons heeft gevraagd om informatie over onze producten en diensten, kunnen wij u per e-mail informatie versturen, tenzij u ons heeft gevraagd dit niet te doen (zie hieronder).

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan externe organisaties (dat wil zeggen aan handelaren, distributeurs en retailers die buiten Kingspan zijn) voor hun eigen directe marketing of andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u wilt dat uw informatie op geen enkel moment wordt gebruikt voor direct marketingdoeleinden door een Kingspan-bedrijf, kunt u contact opnemen met het relevante Kingspan-bedrijf waaruit u marketing heeft ontvangen, zodat u zich kunt opzeggen van hun marketinglijsten. Als u e-mailmarketing heeft ontvangen van een Kingspan-bedrijf en besluit dat u niet meer marketing-e-mails van hen wenst te ontvangen, kunt u gewoonlijk ook niet meer ontvangen van e-mailmarketing van hen door een uitschrijvingslink in de e-mail te volgen, of Op zulke andere manieren als we met u kunnen communiceren. Houd er rekening mee dat als we niet als een groep een wereldwijde marketing database opereren, wat betekent dat we u niet kunnen afmelden voor marketing van alle Kingspan-bedrijven centraal.

Aanspakelijkheid


De door u verstrekte informatie aan Hoesch Bausysteme GmbH op deze website is met de grootste zorg samengesteld en wordt voortdurend bijgewerkt. Ondanks de zorgvuldige controle is het niet mogelijk om te garanderen dat de site absoluut foutloos is. Hoesch Bausysteme GmbH sluit dus geen enkele aansprakelijkheid of garantie uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op deze website wordt verstrekt. Dit geldt ook met name voor websites waar een hyperlinkverbinding bestaat. Dit zijn externe websites en we hebben geen invloed op hun inhoud. Hoesch Bausysteme GmbH sluit derhalve uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites uit. Hoesch Bausysteme GmbH is ook niet verantwoordelijk voor de gegevensbescherming die door de exploitanten van dergelijke websites wordt verstrekt.

Hoesch Bausysteme GmbH behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie of gegevens te wijzigen of aan te vullen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Voor zover onze internetpagina's opmerkingen maken over de toekomst, zijn deze uitspraken gebaseerd op de overtuigingen en schattingen van het management van Hoesch Bausysteme en daardoor onderhevig aan risico en onzekerheid. Hoesch Bausysteme GmbH is niet verplicht dergelijke opmerkingen over de toekomst bij te werken. Elke aansprakelijkheid voor dergelijke verklaringen is uitdrukkelijk uitgesloten. De informatie in deze bijsluiter is onderhevig aan technische wijzigingen. Details van kenmerken kunnen alleen worden gegarandeerd voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk per geval worden bevestigd.


The information made available to you by Hoesch Bausysteme GmbH on this website has been put together with the greatest care and is constantly being updated. In spite of careful monitoring, it is not possible to guarantee that the site is absolutely error-free. Hoesch Bausysteme GmbH therefore excludes any liability or guarantee with regard to accuracy, completeness and topicality of the information provided on this website. This also applies in particular to websites to which there is a hyperlink connection. These are external websites and we have no influence on their contents. Hoesch Bausysteme GmbH therefore expressly excludes any liability for the content of such sites. Hoesch Bausysteme GmbH is also not responsible for the data protection provided by the operators of such websites. Hoesch Bausysteme GmbH reserves the right to amend or supplement the information or data provided at any time and without notice . Insofar as our Internet pages make any statements with regard to the future, these statements are based on the convictions and estimates of the Hoesch Bausysteme management and therefore subject to risk and uncertainty. Hoesch Bausysteme GmbH is not obliged to update such statements regarding the future. Any liability for such statements is expressly excluded. The information provided in this leaflet is subject to technical modifications. Details of features can be guarenteed only as far as these are explicitly confirmed in writing on a case by case basis.

Trademarks

Unless statements to the contrary are made, all brands on the Hoesch Bausysteme GmbH Internet pages are registered trademarks. This applies in particular to company logos and labels.

Licensing rights

We at Hoesch Bausysteme GmbH want to introduce ourselves to you with an innovative and informative website. We hope that we have met your expectations. However, we would like to point out, for precautionary reasons, that the intellectual property contained on this site, including patents, trademarks and copyright, is legally protected. This website does not provide any licence for the use of the intellectual property of companies in the Hoesch Bausysteme Group. The copying, distribution, reproduction and dissemination, together with all other forms of utilisation, is not permitted without the agreement in writing of Hoesch Bausysteme GmbH.

© 2016 - Hoesch Bausysteme GmbH | Created by Bluesoft